TECHNOMICS, INCORPORATION

President

Yohei Otsuka

Ohku Bldg. Kyobashi, 1-16-10 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo

03-3538-2531

03-3538-2537